STRONG IMAGE FOR BRANDING

STÆRK BRANDING EFFEKT

I dag er prisen på elektricitet produceret ved hjælp af solenergi særdeles konkurrencedygtig i forhold til kul eller andre fossile brændstoffer.

Udviklingen har således gjort grøn energi rentabel, hvilket lover godt for det fremtidige CO2-fodaftryk.

 

Christian Betting ser også yderligere og positive sideeffekter som følge af øget brug af vedvarende energi. Her kan eksempelvis de meget omtalte klimaforandringer, som er en ubehagelig konsekvens af det stigende CO2– fodaftryk. Dette vil påvirke os alle på sigt. Den globale opvarmning får som bekendt indlandsisen til at smelte og verdenshavene til at stige. Dette giver mangel på rent drikkevand og forstyrrelser af økosystemerne.

Grøn energi er således ikke alene godt for miljøet i dag, men hjælper også med til at sikre fremtiden for vores børnebørn og oldebørn.

Danmark er som bekendt et foregangsland indenfor grøn energi med mange kompetencer indenfor netop denne sektor. Når man kommer fra Danmark, bliver man således automatisk taget seriøst over alt i udlandet. Vores grønne energiløsninger bliver indgående studeret af mange lande, og vi har således en stærk eksportkultur på dette felt.

Selv i de situationer hvor den vedvarende energi måske er 10-12 pct. dyrere end energi produceret ved hjælp af fossile brændstoffer, vælger mange den grønne energi til. Dette skyldes i høj grad også den Branding effekt, man opnår ved en ansvarlig el-produktion.